Community Council

Welcome to the Crucorney Community Council website.

Here you can find contact details for your local councillors, date and time of upcoming meetings and minutes from previous meetings.

 

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Crucornau.

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorwyr lleol, dyddiad ac amser y cyfarfodydd sydd i ddod a chofnodion o gyfarfodydd blaenorol.


Announcements / Cyhoeddiadau


Pandy Playground / Lle Chwarae Pandy

This year Crucorney Community Council is proposing to complete the second phase of the Children’s Play Area at Pandy Village Hall . The present play area is well used by local children and it has been suggested that a mini adventure trail consisting of a low climbing frame , a ‘wobbly’ bridge and an above-ground small tunnel could be added.

We would welcome Residents and Local Organisations to our next Council meeting at Pandy Hall on the 18th July at 7.30 pm who have any further suggestions re this or future small projects that they would like to be considered

.

Mrs Ros Morgan (Chairman, Crucorney Community Council)

Y flwyddyn hyn mae’r Cyngor Cymuned Crucornau yn cynnig ei gwblhau o rhan dau o’r Lle Chwarae Plant am y Pentre Neuadd Pandy. Defnyddir y lle chwarae presennol yn helaeth gan blant lleol ac gan yr awgrymwyd y gallai ychwanegid llwybr antur bach, yn gynnwys ffrâm dringo isel, pont sigledig, ac thwnel uchod-dir.

Bydden ni groeso preswylwyr a sefydliadau lleol sy’n cael unrhyw awgrymau am hyn, neu unrhyw prosiectau bach arall hoffen nhw ystyrir, i mynychu’r cyfarfod cyngor nesaf ym Mhentre Neuadd Pandy ar nos Fawrth 18ed Gorffenaf, 7.30yh.

Mrs Ros Morgan (Cadeirydd, Cyngor Cymuned Crucornau)


Notice of Audit 2016-2017

The Notice of Audit for financial year 2016-2017 can be viewed here

notice of audit 2016-2017


Defibrillator Located at Pandy Hall

Diffibriliwr Lleoli yn Neuadd Pandy

There is now a defibrillator available at the rear of Pandy Hall for use in cardiac emergencies

Mae diffibriliwr ar gael yng nghefn Neuadd Pandy i’w defnyddio mewn argyfwng cardiaidd