Meetings and Minutes

The next meeting will be held in Pandy Village Hall on:

Tuesday November 19th 2019, 7.00pm

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Neuadd Bentref Pandy ar:

Nos Fawrth 19ed o Dachwedd 2019, 7.00yh


Agendas and minutes for the current financial year, files from previous years can be found in the archive

Agendau a chofnodion ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol, ffeiliau o flynyddoedd blaenorol ar gael yn yr archif

Declaration of Councillors Interests 2017/2018 

Summary of Balances 2017/2018