Community Council

Welcome to the Crucorney Community Council website.

Here you can find contact details for your local councillors, date and time of upcoming meetings and minutes from previous meetings.

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Crucornau.

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorwyr lleol, dyddiad ac amser y cyfarfodydd sydd i ddod a chofnodion o gyfarfodydd blaenorol.


Announcements / Cyhoeddiadau


Notice of Vacancy

Notice of vacancy in office of councillor, community of Crucorney, Lower Cwmyoy ward
Mae’r hysbysiad sedd wag ar gyfer swydd cynghorydd, cymuned Crucornau, Cwm-iou Isaf . 


Notice of Audit 2020 – 2021

The Notice of Audit for financial year 2020-2021 can be viewed here along with the years accounting statement.
Mae’r hysbysiad archwilio ar gyfer flwyddyn ariannol 2020-2021 ar gael yma, o hyd â’r datganiad cyfrifyddu o eleni. 


Notice of Audit 2020 – 2021

The Notice of Audit for financial year 2020-2021 can be viewed here along with the years accounting statement.
Mae’r hysbysiad archwilio ar gyfer flwyddyn ariannol 2020-2021 ar gael yma, o hyd â’r datganiad cyfrifyddu o eleni. 


Defibrillator Located at Pandy Hall

Diffibriliwr Lleoli yn Neuadd Pandy

There is now a defibrillator available at the rear of Pandy Hall for use in cardiac emergencies

Mae diffibriliwr ar gael yng nghefn Neuadd Pandy i’w defnyddio mewn argyfwng cardiaidd