Community Council

Welcome to the Crucorney Community Council website.

Here you can find contact details for your local councillors, date and time of upcoming meetings and minutes from previous meetings.

 

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Crucornau.

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorwyr lleol, dyddiad ac amser y cyfarfodydd sydd i ddod a chofnodion o gyfarfodydd blaenorol.


Announcements / Cyhoeddiadau


Notice of Audit 2018-2019

The Notice of Audit for financial year 2018-2019 can be viewed here
Mae’r hysbysiad archwilio ar gyfer flwyddyn ariannol 2018-2010 ar gael yma

Notice of Audit 2018-2019


Defibrillator Located at Pandy Hall

Diffibriliwr Lleoli yn Neuadd Pandy

There is now a defibrillator available at the rear of Pandy Hall for use in cardiac emergencies

Mae diffibriliwr ar gael yng nghefn Neuadd Pandy i’w defnyddio mewn argyfwng cardiaidd