Meetings and Minutes

COVID 19
During the current COVID 19 situation, we are holding council meetings remotely through video conferencing in line with current guidelines. All minutes will continue to be made available here as usual. If you have any issues you wish to brought to the meeting please contact your local councilor, details of which can be found here.

Yn ystod sefyllfa bresennol COVID 19, rydym yn cynnal cyfarfodydd cyngor o bell trwy fideo-gynadledda yn unol â’r canllawiau cyfredol. Bydd yr holl funudau’n parhau i fod ar gael yma fel arfer. Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech ddod â nhw i’r cyfarfod, cysylltwch â’ch cynghorydd lleol, ac mae manylion amdanynt yma.

The next meeting will be held on:

Tuesday September 15th 2020, 7.30pm

Members of the public are welcome to join the meeting via Zoom.  To do so please use the link and details below:

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 861 7587 0386

Cynhelir y cyfarfod nesa ar:

Nos Fawrth 15ed o Fedi 2020, 7.30yh

Croesir aelodau cyhoedd ymuno’r cyfarfod trwy Zoom yn defnyddio’r cysulltiadau tu ben.


Agendas and minutes for the current financial year, files from previous years can be found in the archive

Agendau a chofnodion ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol, ffeiliau o flynyddoedd blaenorol ar gael yn yr archif