Archives

Archive of agendas and minutes for Crucorney Community Council meetings and financial statements

Archif o agendâu a chofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned Crucornau a datganiadau ariannol

Agendas and Minutes 2015/2016 Agendâu a Chofnodion

Financial Statement 2015/2016 Datganiad Ariannol (pdf)

Agendas and Minutes 2016/2017 Agendâu a Chofnodion

Financial Statement 2016/2017 Datganiad Ariannol (pdf)

Councillors Declaration of Interests  2016/2017 Datgan Buddiannau Cynghorwyr (pdf)

Agendas and Minutes 2017/2018 Agendâu a Chofnodion

Councillors Declaration of Interests  2017/2018 Datgan Buddiannau Cynghorwyr (pdf)

Agendas and Minutes 2018/2019 Agendâu a Chofnodion