Community Council

Details of Crucorney Community Council – Councillors, meetings, minutes and notices

Welcome to the Crucorney Community Council website

Here you can find contact details for your local councillors, date and time of upcoming meetings and minutes from previous meetings.

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Crucornau

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorwyr lleol, dyddiad ac amser y cyfarfodydd sydd i ddod a chofnodion o gyfarfodydd blaenorol.


Announcements / Cyhoeddiadau

Accounting Statement 2021-2022
Datganiad Cyfrifo 2021-2022


Notice of Audit 2021-2022
Hysbysiad O Archwiliad 2021-2022


Conclusion of Audit 2020-2021
Casgliad yr Archwiliad