Community Council

Details of Crucorney Community Council – Councillors, meetings, minutes and notices

Welcome to the Crucorney Community Council website

Here you can find contact details for your local councillors, date and time of upcoming meetings and minutes from previous meetings.

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Crucornau

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorwyr lleol, dyddiad ac amser y cyfarfodydd sydd i ddod a chofnodion o gyfarfodydd blaenorol.


Announcements / Cyhoeddiadau

Llanthony – Capel-y-Ffin Roadworks
Gwaith Ffordd Llanthony – Capel-y-Ffin


Notice of Co-option
Hysbysiad o GyfetholQueen Elizabeth II
Frenhines Elizabeth II

Crucorney Community Councillors were deeply saddened to hear of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Councillors would like to pay tribute to her lifetime of service and duty as the UK’s longest reigning monarch

Roedd Cynghorwyr Cymuned Crucornau yn drist iawn o glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Hoffai cynghorwyr dalu teyrnged i’w hoes o wasanaeth a dyletswydd fel y frenhines sydd wedi teyrnasu hiraf yn y DU


Accounting Statement 2021-2022
Datganiad Cyfrifo 2021-2022


Notice of Audit 2021-2022
Hysbysiad O Archwiliad 2021-2022


Conclusion of Audit 2020-2021
Casgliad yr Archwiliad