Community Council

Details of Crucorney Community Council – Councillors, meetings, minutes and notices

The next meeting will be held on:

Tuesday July 19th 2022, 7.30pm

As of July 2022 we have returned to in-person meetings at Pandy Village Hall. The meeting can also be accessed remotely through the link below. Members of the public are welcome to attend the meeting in person or join remotely via the Zoom link.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 869 6759 1495
Passcode: CCCmeeting

Cynhelir y cyfarfod nesa ar:
Nos Fawrth 19ed o Orffenaf 2022, 7.30yh

Croesir aelodau cyhoedd ymuno’r cyfarfod trwy Zoom yn defnyddio’r cysulltiadau tu ben.

Yn ddechrau ym Mis Gorffenaf 2022, dychwelir ni i gyfarfodau wneb i wneb yn Neuadd y Pentre Pandy. Gellir cyrchu’r cyfarfod o bell hefyd trwy’r cysylltiad tu ben. Croesir aelodau cyhoedd mynychu’r cyfarfod yn bersonol, neu ymuno o bell trwy’r cysylltiad Zoom tu ben.


Agendas and minutes for the current financial year, files from previous years can be found in the archive

Agendau a chofnodion ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol, ffeiliau o flynyddoedd blaenorol ar gael yn yr archif