Community Council

Details of Crucorney Community Council – Councillors, meetings, minutes and notices

The next meeting will be held on:

Tuesday February 21st 2023, 7.30pm

Meetings will be held via zoom during the winter months to ensure maximum attendance. Members of the public are welcome to join using the link below

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 869 6759 1495
Passcode: CCCmeeting

Cynhelir y cyfarfod nesa ar:
Nos Fawrth 21ain o chwefror 2023, 7.30yh

Cynhelir y cyfarfodydd ar zoom yn ystod y misoedd gaeaf i sicrhau mynychiad uchafswm. Croesir aelodau cyhoedd ymuno’r cyfarfod trwy Zoom yn defnyddio’r cysulltiadau tu ben.